Nog maar een paar maanden en de nieuwe privacy wet gaat actief van kracht. Met de Algemene Verordening Gegevensbescherming ben je niet langer onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Je moet kunnen aantonen dat je je eraan houdt. Maar hoe toon je aan dat je géén datalekken hebt? Om daarbij te helpen, hebben we SAM in de arm genomen. Hij is specialist in het monitoren van de internetverbindingen en rapporteert supersnel als hij een datalek ziet. Hij stelt zichzelf graag aan je voor in het volgende filmpje:  

De scherpe blik van SAM
SAM staat voor Scan – Analyse – Manage. Het is een cyberalarm dat vlakbij de router wordt geplaatst om al het in- en uitgaande internetverkeer te monitoren. Het houdt precies in de gaten welke verbindingen er worden gemaakt. Dat zijn er altijd meer dan je zou denken. Medewerkers en klanten zijn voortdurend online. Daarnaast zijn er ook allerlei online applicaties en tools, servers en andere slimme apparaten (laptops, smartphones, printers, camera’s etc.) die zelfstandig online verkeer genereren. Een moderne ICT omgeving staat constant in verbinding met het internet.

SAM aan het werk
Alle data die over de internetverbinding gaat, wordt continu gescand. SAM verzamelt alle metadata van het verkeer en analyseert het op mogelijke dreigingen. Als SAM verdachte zaken opmerkt, dan slaat hij alarm. Daarbij geeft hij alle informatie waarmee we het mogelijke datalek zo snel mogelijk kunnen analyseren en/of adresseren.  

Iedereen blij met SAM
Natuurlijk kan SAM niet alle datalekken oplossen. Als het gaat om slordige of loslippige collega’s, dan is SAM weerloos. Maar qua netwerkverkeer zit je met hem helemaal goed. SAM houdt al diverse netwerken in de gaten en dat is bijzonder succesvol gebleken. Hij is een goede aanvulling op anti-virus en anti-spam software die alleen bekende malware opsporen. We hebben er al diverse potentiele datalekken mee kunnen opsporen en verhelpen. En mocht het toch nog misgaan, dan slaat SAM onmiddellijk alarm zodat de schade beperkt blijft en je kunt voldoen aan de meldingsplicht. Volgens de nieuwe AVG moet elk serieus datalek immers binnen 72 uur gemeld worden bij de autoriteiten. Wordt een lek te laat gemeld, dan kun je een hoge boete krijgen. SAM stelt je meteen op de hoogte van verdacht netwerkverkeer zodat je tijdig kunt bepalen of een melding nodig is.

Interesse?
Wil je weten wat SAM voor jouw bedrijf kan betekenen, laat het ons dan snel weten. Voor je het weet is het 25 mei!